Sự khác nhau giữa mô hình OSI và TCP/IP

0
81

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) và mô hình TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) đều là các bộ tiêu chuẩn để mô tả cách các thiết bị trong mạng truyền tải thông tin giữa nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai mô hình này và xem điểm khác biệt của chúng.

1.Mô hình OSI

Mô hình OSI được xây dựng bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) vào năm 1984 và được chia thành 7 lớp. Các lớp này có thể được tổng quan như sau:

 • Lớp Vật lý: Lớp này xác định các phương tiện truyền tải, như cáp, đường truyền không dây, v.v.
 • Lớp Liên kết dữ liệu: Lớp này đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa hai thiết bị trên cùng một mạng, bao gồm cả quản lý lỗi.
 • Lớp Mạng: Lớp này xác định các địa chỉ IP và định tuyến dữ liệu giữa các mạng.
 • Lớp Giao vận: Lớp này đảm bảo việc truyền dữ liệu từ một thiết bị này đến thiết bị khác trong mạng.
 • Lớp Phiên: Lớp này quản lý phiên làm việc giữa các ứng dụng trên hai thiết bị.
 • Lớp Trình diễn: Lớp này xử lý định dạng dữ liệu và mã hóa cho việc truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng.
 • Lớp Ứng dụng: Lớp này cung cấp các giao thức ứng dụng, chẳng hạn như HTTP (HyperText Transfer Protocol) cho truyền tải trang web.
Mô hình OSI (Open Systems Interconnection)
Mô hình OSI (Open Systems Interconnection)

2.Mô hình TCP/IP

Mô hình TCP/IP được phát triển từ năm 1970 cho việc kết nối các máy tính với nhau thông qua mạng Internet. Nó chỉ có 4 lớp:

 • Lớp Giao vận: Tương tự như trong mô hình OSI, lớp này đảm bảo việc truyền dữ liệu từ một thiết bị này đến thiết bị khác trong mạng.
 • Lớp Internet: Lớp này xác định các địa chỉ IP và định tuyến dữ liệu giữa các mạng.
 • Lớp Liên kết dữ liệu: Lớp này đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa hai thiết bị trên cùng một mạng, bao gồm cả quản lý lỗi.
 • Lớp Mạng Vật lý: Lớp này xác định các phương tiện truyền tải, như cáp, đường truyền không dây, v.v.
Mô hình TCP/IP
Mô hình TCP/IP

3. So sánh

Mặc dù hai mô hình này có nhiều điểm tương đồng, chúng cũng có một số điểm khác biệt quan trọng như sau:

Mô hình OSI Mô hình TCP/IP
Có 7 lớp Chỉ có 4 lớp
Khá phức tạp và chi tiết Đơn giản và hiệu quả hơn
Dễ dàng để hiểu và theo dõi các bước của quá trình truyền tải thông tin Thực tế hơn và dễ dàng cho các nhà phát triển
Được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng của các công ty và tổ chức lớn Thường được sử dụng trong các ứng dụng Internet

Tuy nhiên, điểm tương đồng giữa hai mô hình này cũng rất quan trọng và bao gồm:

 • Cả hai mô hình đều được sử dụng để mô tả các giao thức truyền tải.
 • Các lớp trong cả hai mô hình đều có nhiệm vụ riêng biệt và quan trọng trong việc truyền tải thông tin.

Tổng kết

Mặc dù có những điểm khác biệt và tương đồng, mô hình OSI và mô hình TCP/IP đều quan trọng trong việc mô tả quá trình truyền tải thông tin trong mạng. Các lớp trong mỗi mô hình đóng vai trò quan trọng trong quá trình truyền tải thông tin giữa các thiết bị trong mạng.