(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH KBL Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về việc chuyển đổi thị thực của người mang quốc tịch nước ngoài khi làm thủ tục xin cấp Giấy phép lao động.

Công ty TNHH KBL Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp liên quan đến việc soạn hồ sơ, xin cấp thẻ tạm trú, thị thực, giấy phép lao động cho người có quốc tịch nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty đang gặp vướng mắc do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi thị thực của người mang quốc tịch nước ngoài trong 2 trường hợp dưới đây:

– Người nước ngoài lấy vợ Việt Nam xin được thẻ tạm trú theo vợ, thị thực ký hiệu là TT và có hiệu lực 3 năm. Sau khi sang Việt Nam, để trang trải cuộc sống gia đình, người này xin vào một công ty ở Việt Nam để làm việc. Tuy nhiên, người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam thì phải có Giấy phép lao động.

Công ty hỏi, khi làm Giấy phép lao động thì người nước ngoài nêu trên có phải chuyển đổi thị thực ký hiệu TT sang thị thực ký hiệu LĐ hay không?

– Một nhà đầu tư người Hàn Quốc sang Việt Nam mở công ty và được cấp thị thực ký hiệu là ĐT, xin được thẻ tạm trú có thời hạn 5 năm (hạn đến năm 2021). Sau đó, nhà đầu tư muốn làm việc tại một công ty khác (không phải công ty người này đầu tư). Trong trường hợp này thì phải xin Giấy phép lao động, vậy thị thực có cần phải chuyển đổi sang ký hiệu LĐ không, hoặc có thể sử dụng thị thực mang ký hiệu ĐT để thực hiện thủ tục xin Giấy phép lao động có được không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động chỉ yêu cầu bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn