Dạo chơi trên các con phố New York

Có một nhà văn đã ví von nét văn hoá ở New York giống như không khí – có thể được tìm thấy ở mọi nơi trong thành phố, hoặc tự nhiên như một phần của thời tiết vậy. New York, thành phố của tự do và đa văn hoá, mà bộ mặt đa...